InterOne Sp. z o.o.

Systemy bezzałogowych statków powietrznych

Usługi lotnicze

Systemy telekomunikacyjne i transmisja danych

Systemy radiokomunikacyjne

ul. Hutnicza 3
20-218 Lublin
gsm +48 503 133 368  
email: biuro(małpa)interone.pl

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186253, kapitał zakładowy 60.000,00 zł